logo
Johan Ferrier
48 jaar onafhankelijk Suriname

SREFIDENSI!

Op 25 November 2023 is het 48 jaar geleden dat Suriname zelfstandig werd. 25 November 1975 was een dag vol hoop, de start van een nieuwe fase, als Republiek Suriname. Daarbij was het overheersend Srefidensi gevoel: Srefi Den Si: we doen het zelf, dat laten we ze zien. Maar dat kan alleen, zo was toen het besef, als we samenwerken, positieve krachten bundelen, de handen ineenslaan. 

Dat besef, samen werken omdat je alleen dan verder kunt komen is 48 jaar later opnieuw een kern uitgangspunt. 
Voor Suriname, voor Nederland en voor de wereld in bredere zin. 
Want het beeld van de landen waar we ons ten diepste mee verbonden voelen en van de wereld is allesbehalve florissant. Van het uitbarsten van gewapende conflicten lijken steeds meer mensen niet meer op te kijken, onverdraagzaamheid, polarisatie en versplintering zijn aan de orde van de dag.

Wat kan een antwoord of een tegenwicht tegen deze tendensen zijn? 

Op 12 mei jongstleden organiseerde de Stichting Johan Ferrier Fonds weer een indrukwekkende Johan Ferrier lezing. Dit keer in H'Art, Amsterdam en centraal stond het proefschrift dat Johan Ferrier, in 1951 verdedigde aan de Universiteit van Amsterdam en dat als titel heeft “De Surinaamse Samenleving als Sociaal Pedagogische Opgave”.

Sprekers waren Henry Does en Sharda Ganga en zij benadrukten de actuele waarde, voor zowel de Surinaamse als de Nederlandse samenleving van de visie van Johan Ferrier: geloof in eigen kunnen, het hoog houden van eigen cultuur en de daaraan verbonden rechtstatelijke uitgangspunten en democratische waarden, en de emanciperende kracht van breed toegankelijk, kwalitatief hoogwaardig onderwijs.  

Dat gedachtengoed houden wij als Johan Ferrier Fonds levend.
Daartoe steunen we projecten die gebaseerd zijn op geloof in eigen kunnen en gaan we partnerschappen aan met organisaties die uitgaan van positieve krachten. 

Deze tijden bepalen ons opnieuw bij het belang van dit gedachtengoed en de noodzaak om krachten te bundelen. Omdat we alleen zo verder kunnen komen, als volk, als natie en als wereldbevolking. Tegen de krachten van geweld, versplintering, polarisatie en destructie.

Net als 48 jaar geleden. Srefi, den si.

« terug  |   deel dit artikel op: deel dit artikel op twitter deel dit artikel op facebook deel dit artikel op linkedin w

Actueel

Wan Bun 2024 gewenst!
2024 stelt ons voor grote uitdagingen.¬†Zeker ook in Suriname.¬†Wij richten de blik op een jaar waarbij het belang van de gemeenschap voorop staat. Samen gaan we er een mooi jaar van maken.  |  lees meer »

48 jaar onafhankelijk Suriname
...omdat we alleen zo verder kunnen komen, als volk, als natie en als wereldbevolking. Tegen de krachten van geweld, versplintering, polarisatie en destructie. Net als 48 jaar geleden. Srefi, den si.  |  lees meer »

Video