logo
Johan Ferrier
Project: ACI Fair Chance for the Future

Dit pilotproject was bedoeld om een aanzet te geven tot een effectievere binnenlandse stage-opzet. Hierdoor ontstaat een situatie waarin:

  • de aankomende leerkrachten pedagogische en didactische vaardigheden die ingezet kunnen worden bij leerlingen met een taalachterstand, aanleren.
  • de aankomende leerkrachten gemotiveerd raken na het afstuderen les te geven in verder weg gelegen gebieden.
  • de aankomende leerkrachten kennismaken met de culturen in het binnenland van Suriname.
  • het leerkrachtenteam door observaties op de werkplek de instructies kan afstemmen op de behoefte van de leerkracht in opleiding.
  • het leerkrachtenteam kan netwerken om na de projectperiode de jaarlijkse stages naar basisscholen in verder weg gelegen gebieden voort te zetten.
  • het leerkrachtenteam op zoek gaat naar basisscholen in de doelgebieden die partners worden van het Albert Cameron Instituut.

ACI - Fair Chance for the Future Stagescholen
De studenten van het ACI zijn de eerste studenten die op deze basisscholen aan de Boven-Surinamerivier stage hebben gelopen. De schoolhoofden en leerkrachten zien graag dat deze stages worden gecontinueerd.

Stagelessen
De lesvoorbereidingen voor de stagelessen zijn in Paramaribo opgemaakt. In de stageweek is gewerkt rond het thema natuur. Aanschouwend en aanschouwelijk materiaal is uit Paramaribo meegenomen en op de basisscholen achtergelaten, zodat deze weer kunnen worden gebruikt bij de leeractiviteiten. Er zijn stagelessen verzorgd in de volgende vakken: Nederlands, natuuronderwijs en handvaardigheid.

ACI - Fair Chance for the Future Tijdens de taallessen is de nadruk gelegd op het mondeling taalgebruik en extra aandacht besteed aan woordenschatverwerving. Het lezen van jeugdliteratuur is goed voor de taalontwikkeling, daarom is voor elke school een boekenpakket aangeschaft van 25 Surinaamse jeugdboeken.

De ouderbetrokkenheid is getracht te verhogen door het organiseren van een tentoonstelling, waarbij het werk van de leerlingen aan de ouders werd getoond. De tentoonstelling op de scholen was een groot succes.

Samenwerkingsverbanden/partners
Tijdens het plannen en organiseren van de binnenlandse stage zijn er al toezeggingen gedaan voor de komende binnenlandse stages. De schoolhoofden en leerkrachten van de basisscholen hebben toegezegd mee te denken in oplossingen voor boottransport en verblijfsaccommodatie. Het Ministerie van Regionale Ontwikkeling heeft bootvervoer ter beschikking gesteld en het Ministerie van Justitie en Politie heeft de studenten tegen een benzinevergoeding vervoerd van Paramaribo naar Atjoni. Verschillende firma's gaven korting op aankopen ten behoeve van de binnenlandse stage. Voor de komende stages mag weer een beroep op hen worden gedaan.

Video('s)

Foto's

  Fair Chance for the Future
Albert Cameron Instituut bevordert stages binnenland

aantal foto's: 3  |  bekijk
« terug  |   deel dit artikel op: deel dit artikel op twitter deel dit artikel op facebook deel dit artikel op linkedin

Actueel

Wan Switi Srefidensi
Op deze dag is het 46 jaar geleden dat Suriname zelfstandig werd en dr. Johan H.E. Ferrier de eerste President van de nieuwe republiek werd.  |  lees meer »

CBF Erkend Goed Doel
Het Johan Ferrier Fonds is door het CBF Erkend als Goed Doel en daar zijn we trots op!  |  lees meer »

Video