logo
Johan Ferrier
Project: BSO Suriname: kinderen met speciale leerbehoeften

BSOIn Paramaribo Zuid is Begeleiding Speciale Onderwijsbehoeften Suriname, beter bekend als BSO Suriname, gevestigd die zich inzet voor kinderen die moeite hebben mee te komen in de klas. Hierbij valt te denken aan kinderen die problemen hebben met rekenen, lezen, spelling, begrijpend lezen en leren ‘leren'. De stichting werkt samen met orthopedagogen, scholen, de Surinaamse vereniging voor dyslexie en de 3D commissie van het MINOCW.

Middels een intake en screening wordt bij het kind de problemen in kaart gebracht, waarna er een aanbod op maat wordt samengesteld. BSO Suriname begeleidt op dit moment 114 kinderen en zo'n 200 kinderen zijn hen al voorgegaan.

Met de donatie van JFF heeft BSO Suriname nieuwe materialen kunnen aanschaffen voor kwaliteitsverbetering. Nu, 6 maanden na aanschaf van de materialen, kijken we vol enthousiasme en trots terug op de tot nu toe al behaalde resultaten met dank aan de nieuwe materialen. BSO

- Remedierende methode voor begrijpend lezen.
- Map PRAVOO voor de begeleiding van dyslexie
- Materialen voor aanvankelijk reken begeleiding : "Met Sprongen Vooruit"
- 4 licenties voor de digitale methode "Bouw!" voor de begeleiding van ernstig dyslectische jonge leerlingen
- Materialen Lexima voor leesbegeleiding

Met de leermaterialen en spellen van ‘Met sprongen vooruit' werken we met kinderen aan het inzichtelijk maken van rekenen en het automatiseren van basisvaardigheden. Door het enorme plezier dat kinderen ervaren tijdens het inzetten van de materialen groeien de vaardigheden zichtbaar en krijgen we positieve reacties van kinderen, ouders en leerkrachten. Het favoriete spel is ‘4 op een rij' met tafels. Ieder lesuur is het met de leerlingen en leerkrachten onderling een strijd wie het spel mag inzetten.

Met de lees- en spellingsmaterialen van PRAVOO en Voorspel kunnen we met de kinderen grote sprongen zetten in de lees- en spellingsontwikkeling. Zo groeide een kind die onderwijs geniet in de vijfde klas (groep 7) in 18 lesuren, met een frequentie van 2 lesuren per week, van het leesniveau eind groep 3 (E3) naar midden groep 6 (M6). Na het verhogen van zijn technisch lezen konden we gaan werken aan het verhogen van vaardigheden op het gebied van begrijpend lezen op zijn niveau. Zo zijn de cijfers voor wereldoriëntatie en tekstbegrip met 2 tot 3 punten gestegen. Dit is maar een van de succesverhalen. Zo hebben we ook ons kwaliteit van het remediëring van kinderen met dyslexie kunnen verbeteren.

BSOMet het woordenboek, spreekwoordenboek en beeldwoordenboek van Van Dale kunnen we werken aan het taalniveau van de kinderen op zowel het Surinaamse als Nederlandse onderwijs. Zo hebben we 32 kinderen die de eindtoets van het basisonderwijs, CITO of GLO, dit jaar gemaakt hebben extra kunnen begeleiden op het gebeid van taal.

BSO Suriname blijft zich inzetten voor goed onderwijs voor kinderen. Met dank aan de donatie van JFF hebben we grote stappen kunnen zetten en onze dank hiervoor is groot!

Voor het volgen van de ontwikkelingen van BSO Suriname kunt u terecht op de facebook pagina of de website www.bsosuriname.com

Foto's

 BSO Suriname
Nieuwe leermaterialen voor de begeleiding van van kinderen met reken- of leesproblemen en dyslexie in Suriname.

aantal foto's: 8  |  bekijk
« terug  |   deel dit artikel op: deel dit artikel op twitter deel dit artikel op facebook deel dit artikel op linkedin

Actueel

Wan Bun 2024 gewenst!
2024 stelt ons voor grote uitdagingen.¬†Zeker ook in Suriname.¬†Wij richten de blik op een jaar waarbij het belang van de gemeenschap voorop staat. Samen gaan we er een mooi jaar van maken.  |  lees meer »

48 jaar onafhankelijk Suriname
...omdat we alleen zo verder kunnen komen, als volk, als natie en als wereldbevolking. Tegen de krachten van geweld, versplintering, polarisatie en destructie. Net als 48 jaar geleden. Srefi, den si.  |  lees meer »

Video