logo
Johan Ferrier
Project: Leisi na Sabi

Leisi na sabiHet project Leisi na Sabi stimuleert lezen onder kinderen én ouders en probeert op die manier de  woordenschat, leesvaardigheid en het leesplezier te vergoten. Tegelijkertijd is het doel om de relatie met ouders en school, kind en ouders en kind en school te versterken. Leisi na Sabi doet dit door oudervoorlezen te organiseren op school en in het dorp.

Het project is uitgevoerd in het verlengde van een eerder afgerond programma rondom ouderbetrokkenheid in Marowijne. Leisi na Sabi dient dus ook ter versterking en verduurzaming van dat programma op diverse scholen.
Leisi na sabiBinnen het project werd gebruik gemaakt van een speciale voorleeskoffer met daarin boekjes, creatieve opdrachten om met de kinderen uit te voeren en taalopdrachten te doen op speelse manier rondom de voorleesthema's.
De leesouders kregen training om een verhaal tot leven te brengen en per dorp  was er een ouder die het lezen coördineert, zodat in een groep van maximaal 10 kinderen per ouder op 2 middagen in samenwerking met de school voorgelezen wordt.

Leisi na sabiOok ouders die niet kunnen lezen of schrijven konden mee doen. Zij werkten met prentenboeken zonder tekst en konden hier omheen een verteltafel creeëren. Ouders gingen hierbij zelf op zoek naar passend materiaal of maakten het zelf.

Het project is gebaseerd op lokale behoefte en voor en door mensen ter plaatse opgezet en uitgevoerd met als doel om op langere termijn in deze behoefte te kunnen voorzien.

Leisi na sabi

Video
Zomer 2017 was verslaggever Sam Jones en maakte een verslag over dit project, Leisi na Sabi en de ondersteuning van het project door het Johan Ferrier Fonds in een interview met onze ambassadeur Cynthia McLeod.

Toelichting en samenvatting bij de video's:
Sranan tongo moet opgenomen worden in het curriculum van de lagere school. Dat hartstochtelijk pleidooi doet Cynthia McLeod, ambassadeur van de Stichting Johan Ferrier Fonds. Het fonds ondersteunt projecten die uit gaan van de eigen kracht en die ontwikkeling van land en volk bevorderen door onderwijs en cultuur. “Leisi Fu Sabi” Lezen om te weten, is zo'n project waarin de eigen taal, het Aukaans in dit geval, een belangrijke rol speelt. Vandaag deel twee van de Radio- en televisie special over het ouder voorlees project. Verslaggever Sam Jones is op het dorp Moengotapu en is benieuwd of dat nou werkt, die tweetaligheid. CynthiaMc Leod is er in ieder geval fervent voorstander van!...

Video('s)

Foto's

 Leisi na Sabi
Voorleesouderproject

aantal foto's: 18  |  bekijk
« terug  |   deel dit artikel op: deel dit artikel op twitter deel dit artikel op facebook deel dit artikel op linkedin

Actueel

Wan Bun 2024 gewenst!
2024 stelt ons voor grote uitdagingen. Zeker ook in Suriname. Wij richten de blik op een jaar waarbij het belang van de gemeenschap voorop staat. Samen gaan we er een mooi jaar van maken.  |  lees meer »

48 jaar onafhankelijk Suriname
...omdat we alleen zo verder kunnen komen, als volk, als natie en als wereldbevolking. Tegen de krachten van geweld, versplintering, polarisatie en destructie. Net als 48 jaar geleden. Srefi, den si.  |  lees meer »

Video