logo
Johan Ferrier
Verslag: Johan Ferrier Lezing - 2 oktober 2014

Familie, vrienden, dames en heren,

Op 2 oktober vond in de Koningskerk in Amsterdam, de Johan Ferrier Lezing plaats.

De lezing had als titel: 'Joan Ferrier in gedachten' en werd verzorgd door de minister voor Handel en Internationale Samenwerking, mevrouw Lilianne Ploumen. Lees de integrale tekst van de lezing.

Johan Ferrier Lezing - 2 oktober 2014

Onder de vele aanwezigen waren prominenten uit maatschappij en politiek. Zo was de heer Ernst Noorman aanwezig, de nieuw te benoemen Nederlandse ambassadeur in Suriname. Ook prof. dr. Ernst Hirsch Ballin was bij de lezing aanwezig. Bijzonder omdat hij, als oud-minister van Justitie in Nederland, samen met de oud-vicepresident en oud-premier van Suriname Henck A. E Arron tijdens de allereerste Johan Ferrier Lezing sprak. Dat was in 1995 in Suriname en die lezing stond in het teken van 20 jaar zelfstandigheid van de Republiek Suriname. Daarop volgden meer Johan Ferrier Lezingen, zowel in Nederland als in Suriname, maar dat gebeurde niet periodiek. Het was dan ook de wens van Joan Ferrier, oprichter en eerste voorzitter van stichting Johan Ferrier Fonds, deze lezing in Nederland een meer structureel karakter te geven.

Na het overlijden van Joan op 8 maart jl heeft het bestuur van stichting Johan Ferrier Fonds daarom besloten deze lezing te organiseren.

Tegen deze achtergrond was de lezing van 2 oktober jl. op voorhand bijzonder en in meerdere opzichten (gedenk)waardig. Inhoudelijk stond de lezing in het teken van Suriname en van Joan Ferrier; haar visie en gedachtegoed,. Minister Ploumen ging daar in haar rede uitvoerig op in. Zij benadrukte de belangrijke, leidende rol die Joan Ferrier heeft gespeeld voor de emancipatie van zwarte-, migranten- en vluchtelingen vrouwen en mannen.

Daarnaast zette de minister uiteen hoe Johan en Joan Ferrier, beiden pedagogen, altijd de kracht, het eigen kunnen van ieder mens centraal stelden. "Ze was zelf een zwárte vrouw en zij was zich er natuurlijk pijnlijk van bewust dat discriminatie zich nergens toe beperkt – niet tot geslacht, etniciteit of seksuele oriëntatie. Sociale klasse, religie, cultuur of leeftijd – alles kan een rol spelen en maakt het individu tot wat hij of zij is", aldus de minister. Om die kracht van (migranten)vrouwen en –mannen te ontwikkelen en zichtbaar te maken, vond Joan Ferrier het van essentieel belang dat ieder mens trots zijn op haar of zijn eigen identiteit en eigen kunnen. Daarbij speelt onderwijs een voorname rol. En juist daarom steunt het Johan Ferrier Fonds kleinschalige projecten in Suriname die betrekking hebben op cultuur en/of onderwijs.

Dat daar (financiële) middelen voor nodig zijn en dat we daar de betrokkenheid van velen hard bij nodig hebben, maakte "Tante Es" goed duidelijk! Zij benadrukte, geheel in stijl met het gedachtengoed van Johan Ferrier, dat mensen die hun dromen najagen, onze steun verdienen. In dat kader riep Tante Es de aanwezigen op incassokaarten in te vullen. Dat kon die avond ter plekke, maar het was ook mogelijk de kaarten mee naar huis te nemen en nadien op te sturen.

Uiteindelijk gaat het erom gezamenlijk te werken aan een wereld waarin álle mensen gelijke kansen krijgen, zo gaf Tante Es aan. In dat kader was er op 2 oktober een aantal bijzondere mededelingen. Ten eerste de mededeling dat er een 'Joan Ferrier Penning' wordt ingesteld. Een bijzonder eerbetoon dat jaarlijks uitgereikt zal worden aan iemand die zich uitzonderlijk ingezet heeft op het realiseren van een van de idealen van Joan Ferrier. Meer informatie kunt u binnenkort vinden op www.joanferrierpenning.nl en op onze website.

Een tweede, bijzondere mededeling was eveneens een grote verrassing: de heer Joop Wijn, bestuursvoorzitter van het Oranje Fonds, kondigde aan dat het Oranje Fonds heeft besloten een Emancipatiefonds op naam van Joan Ferrier op te richten. Het Joan Ferrier Emancipatiefonds richt zich op het ondersteunen van initiatieven die de emancipatie en empowerment van meisjes en vrouwen in het Koninkrijk der Nederlanden bevorderen.

Verder schreef veelzijdig artiest Jeffrey Spalburg eerder in 2014 een rap voor Joan. En die bracht hij op 2 oktober ten gehore. Voorafgegaan door een indrukwekkend muzikaal intermezzo. Maar er was deze avond nog meer muziek. Zoals van het koor 'Colours of God' en een spontane, kippenvel opwekkende akoestische solo, van Manouska Zegelaar Breeveld. Voor velen dé kroon op een prachtige avond.

Het bestuur van het Johan Ferrier Fonds is diep onder de indruk van de enthousiaste manier waarop er van alle kanten steun gegeven in om deze avond te maken tot het succes dat het is geworden. De financiële bijdrage van de stad Amsterdam via de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Amsterdam, de vrijwillige inzet van leden van de Koningskerk en zeker ook het vele werk dat vrijwillig is verzet door Ellen Dijkshoorn en Lubbert Hakvoort. Zonder hen was dit niet mogelijk geweest.

Inmiddels zijn er vele reacties geweest op deze lezing en is duidelijk dat er behoefte bestaat de Johan Ferrier Lezing structureel te organiseren. Dit was de wens van Joan Ferrier en is de wens van het huidige bestuur van het Johan Ferrier Fonds. Over de vorm, inhoud en frequentie beraden we ons nog, maar we zullen ons er zeker, samen met u allen, voor inzetten deze traditie voort te zetten!


Incassokaarten
Vele aanwezigen hebben een incassokaart meegenomen om thuis in te vullen. Helaas is op die kaarten een onvolledig retouradres vermeld. Het juiste adres is:

Stichting Johan Ferrier Fonds
p/a secretariaat
Pluvierplein 2/1hg
1022 AT Amsterdam

Wij zien uw ingevulde kaart met dankbaarheid tegemoet.

« terug  |   deel dit artikel op: deel dit artikel op twitter deel dit artikel op facebook deel dit artikel op linkedin w

Actueel

Wan Bun 2024 gewenst!
2024 stelt ons voor grote uitdagingen. Zeker ook in Suriname. Wij richten de blik op een jaar waarbij het belang van de gemeenschap voorop staat. Samen gaan we er een mooi jaar van maken.  |  lees meer »

48 jaar onafhankelijk Suriname
...omdat we alleen zo verder kunnen komen, als volk, als natie en als wereldbevolking. Tegen de krachten van geweld, versplintering, polarisatie en destructie. Net als 48 jaar geleden. Srefi, den si.  |  lees meer »

Video