logo
Johan Ferrier
Project: Technisch Perspectief

Dit project richt zich op drop-outs in het VOJ onderwijs en wil op macro (arbeidsmarkt en perspectief), meso (schoolgerelateerde factoren) en micro (individuele factoren) niveau bijdragen aan het reduceren van school drop-out op het VOJ).  De organisatie Vania B werd benaderd door LBO praktijk centrum. Gedachte was dat door betere informatie over toekomstperspectieven met diploma, en studieloopbaanbegeleiding betere resultaten gerealiseerd kunnen worden. 

Toekomstperspectief
Het project heeft als doel het in beeld brengen van de toekomstperspectieven binnen de technische sector voor leerlingen (jongens en meisjes) van het LBO middels 10 korte films, ondersteund door een lespakket die hen de vaardigheden bijbrengt om deze perspectieven te kunnen realiseren, om zo vroegtijdige schooluitval te verminderen. 

Filmische inspiratie
Leerlingen kunnen met behulp van deze korte films geïnspireerd worden om doelgericht te werken aan hun carrière. Het is de bedoeling niet alleen te kijken naar beroepsmogelijkheden, maar ook de mogelijkheden voor ondernemerschap vanuit een LBO achtergrond in beeld te brengen.

Professionals
Dit gebeurt door professionals op verschillende niveaus en met verschillende achtergronden n een zo realistisch mogelijk beeld te laten schetsen over hoe zij succesvol zijn geworden. Ook zullen bedrijven die banen aanbieden aan het woord komen en een realistisch beeld geven over welke vaardigheden zij nodig hebben binnen hun organisaties. Staatsolie, Telesur, maar ook kleine en middelgrote ondernemers zijn hiervoor benaderd en geinterviewd. 

Lessenreeks
Gekoppeld aan de films is er een lessenreeks ontwikkeld waarbij de leerlingen specifieke vaardigheden bijgebracht wordt, zoals bv. communiceren, omgaan met kritiek, omgaan met stress, feedback geven, kritisch denken, initiatief nemen, keuzes maken. Enkele docenten zijn getraind om als ambassadeur andere docenten te trainen in het gebruik van films en methoden.

Foto's

 Technisch Perspectief
project fotos

aantal foto's: 9  |  bekijk
« terug  |   deel dit artikel op: deel dit artikel op twitter deel dit artikel op facebook deel dit artikel op linkedin

Actueel

Wan Bun 2024 gewenst!
2024 stelt ons voor grote uitdagingen.¬†Zeker ook in Suriname.¬†Wij richten de blik op een jaar waarbij het belang van de gemeenschap voorop staat. Samen gaan we er een mooi jaar van maken.  |  lees meer »

48 jaar onafhankelijk Suriname
...omdat we alleen zo verder kunnen komen, als volk, als natie en als wereldbevolking. Tegen de krachten van geweld, versplintering, polarisatie en destructie. Net als 48 jaar geleden. Srefi, den si.  |  lees meer »

Video